Om podkasten Alternativ økonomi

Når vi snakker om «økonomien», omtaler vi den gjerne som noe som er nøytralt og verdifritt og unntatt fra demokratisk kontroll – den bare er slik den må være. Den har en del iboende egenskaper, og innbakt i det premisset er en hel del ting vi vanligvis tar for gitt. For eksempel at bedrifter er objekter som kan kjøpes og selges og eies av ukjente mennesker langt borte, ikke menneskelige arbeids- og interessefellesskap. Eller at utbytte til aksjonærer er positivt og bør være størst mulig, mens lønn til arbeidere er negativt og bør være lavest mulig. Andre forutsetninger er at bare det som kan kjøpes og selges, har verdi, og at pris og verdi er det samme. Eller vi tar det som en selvfølge at ubetydeligheter som miljøskader, klimautslipp eller frivillig samfunnsinnsats ikke har noe i nasjonalregnskapet å gjøre.

I forlengelsen av dette defineres konkurranse som noe bra, mens samarbeid ikke gagner økonomien. Eller at det er markedet som bestemmer den riktige prisen, og det er uvesentlig om en krone brukes i butikken på hjørnet eller en nettbutikk i Kina. Vi tar lett for gitt at det å flytte penger rundt i den globale finansøkonomien, er verdiskaping. Og at det er bra for økonomien at vi alle bruker og kaster mer og mer, fortere og fortere. Vi hører også at vår oppgave som arbeidstakere, næringsdrivende og samfunnsmedlemmer, er å være til nytte for økonomien, i steden for omvendt. 

Men er det nødvendigvis slik? Er det økonomiske systemet bare én ting, og noe vi ikke kan påvirke?

Over hele verden har mennesker begynt å stille spørsmål ved disse sannhetene. Overalt blir det eksperimentert med andre typer økonomi, noen nye, noen gamle og glemte og gjenoppdagede, som setter respekt for alt levende i sentrum.  

Disse eksperimentene er vi nysgjerrige på, og det vi finner ut, deler vi i denne podkasten. Nye episoder kommer den tredje mandagen hver måned. Episodene vil ofte være delvis på norsk og delvis på engelsk.

Om oss

Kjerstin Gjengedal er frilansjournalist på dagtid og skriver spennende artikler om tema som vitenskapelig publisering, internasjonal forskningspolitikk og universitetenes samfunnsoppdrag. 

Reidun Gjengedal er samfunnsgeograf og halvstudert økonom, i et første forsøk på å forstå økonomien. Hun har vært journalist og tekniker i RadioNova. Arbeidslivet har handlet om bistand, og i kontortiden jobber hun i Regnskogfondet. 

Om natten lager vi podkast.