Innlegg

Allmenningens tilbakekomst

Er du med i et matkooperativ, en bildelering, et boligsamvirke? Bidrar du til Wikipedia, til et fikseverksted, til en frivilligsentral? Da er du engasjert i det som på godt internasjonalt kalles «commoning». Begrepet er avledet fra «commons», som betyr allmenning, og som opprinnelig var en form for areal- og naturressursforvaltning. I dag er allmenningene i … Fortsett Allmenningens tilbakekomst

En verden bortenfor vekst

Sommeren 2020 publiserte flere norske aviser et opprop for systemendring, som var underskrevet av en rekke kjente profiler og organisasjoner i det norske samfunnet. Oppropet var en kritikk av et økonomisk system som fører til miljøødeleggelser, ulikhet og overforbruk av ressurser, og et ønske om en nasjonal debatt eller i idedugnad for et bedre system, … Fortsett En verden bortenfor vekst