Innlegg

En sirkulær byggebransje

Byggebransjen er en av de bransjene som skaper mest avfall i tillegg til å slippe ut store mengder klimagasser. Dette skjer på flere måter: Gjennom materialene som brukes, i byggenes energibruk, og gjennom utslipp fra selve byggeplassene. Tall viser at 1/4 av alt avfallet i Norge kommer fra bygg- og anleggsbransjen. 40% av all energibruk … Fortsett En sirkulær byggebransje

Smultringøkonomi på norsk

Ett av arrangementene under årets Kåkånomics-festival i Stavanger, var et smultringøkonomi-seminar: Under ledelse av Rieta Aliredjo fra Amsterdam, diskuterte represententanter for lokalpolitikk, næringsliv, organisasjonsliv og alminnelig interesserte innbyggere om, og i så fall hvordan, smultringmodellen kan tas i bruk som kompass for utviklingen i Stavanger (vil du vite mer om smultringøkonomi, kan du lytte til … Fortsett Smultringøkonomi på norsk

Kan vi hente vareproduksjonen hjem?

Det er problemer med den internasjonale vareleveringen, forteller avisoverskriftene oss. Noe skyldes forsinkelser som har hopet seg opp gjennom koronapandemien, men de globale forsyningskjedene var i trøbbel lenge før korona. Verdikjedene er nemlig blitt så lange og komplekse – i effektivitetens navn – at det skal svært lite til før noe skaper brudd i dem. … Fortsett Kan vi hente vareproduksjonen hjem?