Innlegg

Hvordan kan vi skape en norsk trivselsøkonomi?

Hva om vi så på økonomien som et system som skal fungere til det beste for mennesker og natur, i stedet for omvendt? Det er i bunn og grunn tanken bak «wellbeing economy» – som vi allerede har snakket litt om i en tidligere episode. Den gang hørte vi en del om den internasjonale bevegelsen…

Sirkulærøkonomiens hvorfor og hvordan

Diskusjoner om økonomi handler ofte om vekst, om kostnad/nytte eller om tilbud/etterspørsel. Diskusjoner om bærekraft handler gjerne om fornybar energi eller vern av natur. Men implisitt i alle diskusjonene ligger spørsmålet om vårt forbruk av materielle ressurser. Naturressursforbruket vårt er tett knyttet til økonomisk vekst, og foreløpig er det ingen tegn til at det avtar…

Økonomi i litterær fortid og fremtid

Kan vi gå til litteraturen – nærmere bestemt til science fiction eller til bibelen – for å hente innsikter som kan hjelpe oss å skape bedre økonomiske systemer? I samarbeid med Kåkånomicsfestivalen, som ble arrangert i Stavanger i slutten av oktober, inviterte vi til to panelsamtaler hvor vi utforsket disse spørsmålene. Nå kan du høre…