Innlegg

Lokalsamfunnsutvikling for folk, steder og miljø

I Storbritannia finnes det en gruppe lokalsamfunn som har begynt å tenke annerledes om økonomi og om hvordan de mer aktivt kan bruke denne til det beste for lokalsamfunnet. Community wealth building, kaller de det, eller lokalsamfunsutvikling som vi har valgt å si på norsk. På flere måter er denne modellen en kontrast til vanlig … Fortsett Lokalsamfunnsutvikling for folk, steder og miljø

Seilskutene kommer tilbake

Minst 80 prosent av verdenshandelen fraktes med skip deler av veien, og skipsfarten står for rundt 3 prosent av verdens klimagassutslipp. Av alt som fraktes på kontainerskip, utgjør fossile brennstoff 40%. I 2015 var kontainerskipene i snitt dobbelt så store som ti år tidligere. Lenge slapp den internasjonale skipsfarten unna klimareguleringer, men det er det … Fortsett Seilskutene kommer tilbake