Innlegg

En verden bortenfor vekst

Sommeren 2020 publiserte flere norske aviser et opprop for systemendring, som var underskrevet av en rekke kjente profiler og organisasjoner i det norske samfunnet. Oppropet var en kritikk av et økonomisk system som fører til miljøødeleggelser, ulikhet og overforbruk av ressurser, og et ønske om en nasjonal debatt eller i idedugnad for et bedre system, … Fortsett En verden bortenfor vekst

Boligdrøm for alle

Bolig er i vinden. Som vanlig, kan man egentlig si. Med jevne mellomrom kommer nye «glad»meldinger om prisvekst og oppgang i boligmarkedet. Men nå i det siste har annen innfallsvinkel begynt å ta større plass. Kampanjer som Reduser husleia, Instragramutgaven @min_drittleilighet og gruppen bak Boligopprøret, viser at noen betaler prisen for oppgangen. Den norske eierlinjen, … Fortsett Boligdrøm for alle