Trenger vi mer energi?

Fra hele verden strømmer nyheter inn om oversvømmelser, hetebølger og skogbranner i størrelsesordener få har forestilt seg. Vi vet at klimaendringene øker sannsynligheten for slike hendelser, og vi vet også at klimaendringene skyldes vår forbruk av fossil energi. Samtidig får vi høre at verdens energiforbruk vil øke kraftig i årene som kommer. Energi trengs for … Fortsett Trenger vi mer energi?