Trenger vi mer energi?

Oppdatering: Nå kan du lese en norsk kortversjon av intervjuet med Steinberger hos nettmagasinet Harvest: Kor mykje energi treng vi eigentleg?

Fra hele verden strømmer nyheter inn om oversvømmelser, hetebølger og skogbranner i størrelsesordener få har forestilt seg. Vi vet at klimaendringene øker sannsynligheten for slike hendelser, og vi vet også at klimaendringene skyldes vår forbruk av fossil energi. Samtidig får vi høre at verdens energiforbruk vil øke kraftig i årene som kommer. Energi trengs for å redusere fattigdom, og rike land som Norge trenger dessuten mer energi for å elektrifisere alle deler av energisystemet og samtidig skape nye (energikrevende) næringer. Det er relativt langt mellom stemmene som stiller spørsmål ved denne fortellingen.

Men en som gjør akkurat det, er Julia Steinberger (bildet), professor i økologisk økonomi ved Université de Lausanne. Hun leder forskningsprosjektet «Living well within limits», hvor forskerne prøver å finne ut hvor mye energi som trengs for å sikre god livskvalitet, og hvordan vi kan skape best mulige livsbetingelser for flest mulig, uten å overforbruke jordens ressurser. Gjennom modellering basert på energiforbruk og indikatorer for livskvalitet, har Steinberger og kollegaene beregnet at innen 2050 kan vi dekke alle menneskers grunnleggende behov (inkludert forventet befolkningsvekst) med mindre enn halvparten av dagens energiforbruk.

Forskerne har også studert hva som skal til for å skape høy livskvalitet med lavt energiforbruk. De finner at gode offentlige tjenester henger sammen med høyere behovsdekning og lavere energiforbruk, mens økonomisk vekst henger sammen med lavere behovsdekning og høyere energiforbruk. Prosjektet stiller også spørsmål ved den vedtatte sannheten om at fattigdomsreduksjon automatisk vil føre til høyere energiforbruk. En av forskerne i prosjektet har studert husholdninger i Nepal, Vietnam og Zambia og finner at redusert fattigdom kan redusere energiforbruket dersom energien går til å skape gode offentlige energitjenester framfor høyere privat forbruk.

I denne bonusepisoden snakker Kjerstin med Julia Steinberger om denne forskningen, og om hvorfor hun mener det er på tide å komme oss ut av våre fastlåste forestillinger om at mer energi alltid er bedre.

Lytt til episoden her

Foto av Julia Steinberger: Privat

Toppfoto: Kjerstin Gjengedal

En kommentar om “Trenger vi mer energi?

Kommentarer er stengt.