Når de ansatte bestemmer

Hypotetisk scenario: For mange år siden bestemte du deg for å dra nytte av kompetansen din til å etablere din egen bedrift. Med tiden er det blitt en veldrevet bedrift med et liten gjeng pålitelige og kunnskapsrike ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin og av jobben de utfører. Du vet at bedriften er viktig for lokalmiljøet og for annet næringsliv i regionen. Men du drar på årene og tiden er kommet til å selge. Siden bedriften er etablert og lønnsom, er det ikke vanskelig å finne en investor som vil kjøpe. Investoren signaliserer at de er fornøyd med kjøpet, men vil ha en gjennomgang av driften med tanke på mulighet for strømlinjeforming og økt lønnsomhet.

Spol fram to år, og flere av de ansatte har sluttet – noen mistet jobben som ledd i innsparing og omstilling, andre sluttet da de ikke lenger kjente igjen bedriften de jobbet i og ikke følte at kompetansen deres ble verdsatt. Nå opplyser eieren at grunnlaget for lønnsom drift dessverre ikke lenger er til stede. Bedriften er tappet for det som var av verdier, og nå skal den legges ned.

Riverfords grunnlegger Guy Singh-Watson. Foto: Reidun Gjengedal

Hva om du i steden hadde solgt bedriften til de ansatte? I dagens episode snakker vi med en som gjorde nettopp det. Guy Singh-Watson eide landbruksbedriften Riverford i England, men i 2018 bestemte han seg for å dele eierskapet med de 700 ansatte. Reidun har besøkt Riverford og fått høre om hvordan det har gått. I tillegg snakker hun med økonomiprofessor Kalle Moene om hva arbeidereide bedrifter er, og om fordeler og ulemper ved arbeidereierskap.

(Toppbilde: Jorder på Riverford-gården i Devon, England. Foto: Reidun Gjengedal)