Økonomiske effekter av arbeidereierskap

I episode 2 snakket vi om arbeidereide bedrifter, og intervjuet blant annet Guy Singh-Watson fra landbruksbedriften Riverford i England. Storbritannia har mange arbeidereide bedrifter, og trenden øker – mer enn 60 prosent av disse bedriftene er blitt arbeidereide i løpet av de siste fem årene. Og det er ting som tyder på at akkurat disse bedriftene er de mest produktive.

I 2018 publiserte britiske Employee Ownership Association (EOA) en rapport som var basert på undersøkelser av mer enn 100 arbeidereide bedrifter i Storbritannia. I rapporten oppsummerer de hva slags positive effekter bedriftene rapporterer, og kommer med anbefalinger for hvordan man kan legge bedre til rette for arbeidereierskap.

Rapporten er basert på Storbritannia hvor konteksten og lovverket er annerledes enn i Norge. Men mange av egenskapene ved arbeidereide bedrifter som trekkes fram, er like relevante i Norge: Mulighet for langsiktig planlegging, mer demokratisk styring og sterkere eierskap til avgjørelsene som tas, mindre risiko for utflagging, og mer motiverte ansatte, for å nevne noe. EOA peker også på at i en verden der en stadig større del av inntektene går til noen få kapitaleiere og ikke til vanlige lønnsmottakere, så kan arbeidereierskap virke utjevnende fordi verdiene som skapes i bedriften, fordeles mer rettferdig.

Alt dette betyr naturligvis ikke at arbeidereierskap er svaret på alle spørsmål, eller at det egner seg for alle bedrifter. Og det er heller ikke nødvendigvis enkelt å gjennomføre. Men mange av de positive effektene ved arbeidereierskap, kan også oppnås i bedrifter med andre organisasjonsformer, og i rapporten pekes det på at dersom en større del av bedriftene blir arbeidereide, kan det få positive ringvirkninger også utenfor disse bedriftene.

Rapporten kan leses her.