Kraften fra grasrota

Hvor ofte har du deltatt i en debatt om vår tids store problemer, og hørt noen si at «nå må noen gjøre noe»? En sånn diskusjon foregikk rundt et kjøkkenbord på Landås i Bergen i 2008. Og den endte med at personene rundt bordet spurte hverandre: Hva om det er vi som er noen?

Dermed var nettverket Bærekraftige liv i gang: En organisasjon som arbeider for å innføre det samfunnet vi ønsker oss, nedenfra – ett nabolag av gangen. For da de først begynte å tenke seg om, fant initiativtakerne til Bærekraftige liv stadig flere ting de selv kunne gjøre noe med, mens de ventet på den store globale løsningen på alle våre problemer, som mange ser ut til å ønske seg. Tiltakene er kanskje ikke store og spektakulære og skaffer overskrifter i riksmediene, men de gjør en forskjell. Som Ruurd Priester fra Amsterdam sa i episode 6 om smultringøkonomien: Vi skal huske at grasrotinitiativ finnes over alt. De er bare, per definisjon, vanskelige å få øye på.

Bærekraftige liv started på Landås, men er nå blitt et nettverk med lokallag mange steder i landet.

Ett av prinsippene Bærekraftige liv arbeider etter, er at alle mennesker er ressurser. Alle har noe å bidra med, og dårlig råd skal ikke hindre noen i å delta. Dermed bidrar nettverket til en sårt tiltrengt debatt om verdi og verdiskaping: Hva og hvem regnes som verdifulle i samfunnet vårt, og hvilke verdier vil vi bygge fremtiden på? Hvordan kan vi vite om aktivitetene våre skaper verdier, eller tvertimot ødelegger dem? Daglig leder Vibeke Koehler (bildet), som vi har snakket med i episode 7, forteller at hun blant annet lar seg inspirere av økonomen Mariana Mazzucato og hennes oppspill til en ny debatt om hva vi egentlig mener med verdiskaping.

I denne episoden snakker vi om verdi, om fellesskap og om hvilken kraft som kan ligge i lokale grasrotinitiativ – selv om de ikke slipper til på Dagsrevyen.

Lytt til episoden her

(Alle foto: Kjerstin Gjengedal)