Når næringslivet handler om mer enn profitt

– Et næringsliv basert på myter, sier du?

Jeg ble overrasket da jeg møtte Beate Sjåfjell, jussprofessor ved Universitet i Oslo. For hun fortalte meg at det er to store myter i næringslivet. Jeg har tenkt at hvis det er et felt som er godt regulert og etablert, både økonomisk og juridisk, så er det vel næringslivet. Jeg trodde uenigheten var knyttet til ulike politiske valg for bedriftene (f.eks. lovfestet kvinneandel i styrer, eller hvordan skattlegge bedriftene og hvor mye). Men det er altså også uenighet om hvordan selve lovverket, som selskapsretten og aksjelovgivningen, skal tolkes.

Beate Sjåfjell (bildet) sier at to myter er dominerende. Den første myten er at aksjeeierne eier bedriftene, og at bedriftene dermed er til for dem. Den andre myten er at bedrifters formål er å skape mest mulig profitt. Kombinasjonen av disse gjør at bedriftsstyrene føler seg tvunget til å fokusere på profittmaksimering for at aksjonærene skal få utbetalt et utbytte. Men det trenger de ikke å gjøre, heller ikke med dagens lovverk.

Hun vil, sammen med et internasjonal forskerteam, redefinere selskapsretten. Slik kan det komme tydeligere fram at styrene kan styre mot andre mål enn profittmaksimering. Og de vil få inn i lovverket at bedrifters formål blir «bærekraftig verdiskapning innenfor planetens tålegrenser». Slik kan de fortsette å tjene penger, men det må skje på en bærekraftig måte. Og ikke minst; Det må ikke gå utover naturens ressurser på en måte som ødelegger jorden.

Dette har sportstøyprodusenten Houdini forstått for lenge siden. Bedriften har som mål å være 100% sirkulær innen 2022, og er godt på vei allerede i høstens kolleksjon. I tillegg er det allerede to år siden skrev de sin første rapport om hvordan selskapet påvirker jordens tålegrenser, noe vi også hører om i episode 8 av podkasten der vi snakker med Josef Nyström Baksaas fra Houdini.

Houdinis første rapport om planetens tålegrenser, publisert i 2018.

Og selv partiet Høyre tenker i de baner når de er kritiske til IKEAs praksis i denne artikkelen i Dagsavisen (publisert 11.9.2020). Høyres forbrukerpolitiske talsperson, Tage Pettersen, sier der at «-Fokus på åpenhet, dokumentasjon og ikke minst miljø og menneskerettigheter, vil bli avgjørende for hvilke leverandører og næringsaktører som overlever».

Hør episode #8 her.

(Foto: Reidun Gjengedal)