Svaret er 6-timersdagen

– Løsningen på det aller meste, er å jobbe mindre, sier den nederlandske historikeren Rutger Bregman i denne artikkelen.

Og det inntrykket kan man faktisk sitte igjen med etter å ha lest og hørt om hvor debatten om redusert arbeidstid går i dag, hvor løsningen på flere ulike problemer møtes i et felles svar: Vi må jobbe mindre. Selvsagt ikke som det eneste svaret, men som en av flere løsninger. Noen argumenterer med at det er svaret på klimakrisen. Andre med at familiene vil få det bedre, fordi vi får bedre tid til barn, til foreldre, og til hverandre. Noen snakker om at vi vil få bedre fysisk helse, ved at de som står i sliteryrkene kan klare fulltidsjobb uten at det går for hardt utover kroppen, mens for kontorarbeidere kan det gi mindre belastningsskader. Vi kan få bedre mental helse, ved å være litt mindre stresset, og ha mer overskudd til å rekke over de andre tingene livet også inneholder – rett og slett en bedre balanse mellom jobb og fritid. Og det kan bidra til likestillingen, fordi kvinner som i dag oftere jobber deltid vil kunne arbeide fulltid med dagens timetall, mens mennene (som fortsatt gjør mindre husarbeid enn kvinner, og oftere jobber mer) i større grad tar ansvar for oppgavene hjemme. Og til slutt fremmes det som en vei ut av pandemien, hvor økt arbeidsledighet kan besvares med at folk jobber mindre så flere kan dele på arbeidet, bl.a vist i en rapport fra Storbritannia.

Men har vi råd til det? Derom strides det, særlig politisk: Regjeringens perspektivmelding førte til Høyres utsagn om at dette vil gå hardt utover økonomien til norske familier. Rødt kontret, med hjelp fra Finansdepartementet, og sier at dette har vi råd til. Og det har også SSB vist.

I løpet av det siste året har Spania kunngjort at de vil gjennomføre forsøk på 4-dagers arbeidsuke. Skottland vil gjøre det samme. Flere selskap prøver det ut, for eksempel Unilever, selskapet bak bl.a teen Lipton, som kjører et forsøk på New Zealand dette året. LO-kongressen i 2017 ønsket å undersøke det samme, og samler nå kunnskap før neste kongress. Som en del av det, har Samfunnsøkonomisk analyse gjort en analyse av 6-timersdagens økonomiske konsekvenser.

I denne episoden har vi snakket med Kristin Alsos fra Fafo (bilde), en av forfatterne bak notatet Arbeidstidsreduksjon – en kunnskapsoppsummering som LO også har bestilt. Hun forteller om tidligere erfaringer og hva som gjør det vanskelig å innføre 6-timersdag i dag.

Vi snakker også med Joe Ryle fra den britiske organisasjonen 4 Day Week Campaign, som jobber for en innføring av 4-dagers arbeidsuke. Nylig har organisasjonen vist at det kan gi en betydelig reduksjon av klimagassutlipp i Storbritannia.

I Norge har vi kun sporadiske eksempler på 6-timers arbeidsdag, og kanskje best kjent er Tines produksjonslokaler på Heimdal. Til tross for gode erfaringer derfra, er det nå slutt på ordningen der, noe som tas opp i denne podkasten fra FriFagbevegelse.

Men idéen er stadig aktuell også her. Nå vil Stavanger gjennomføre forsøk, og det samme vil bydelen Sagene i Oslo. I denne episoden snakker vi med leder av bydelsutvalget i Sagene, Almaz Asfaha fra Miljøpartiet de Grønne (bilde), om hva som ligger bakom dette vedtaket.

Lytt til episoden her:

Øverste bilde av Agê BarrosUnsplash.

Øvrige bilder: pressebilder fra Fafo og MDG.