Smultringøkonomi på norsk

Ett av arrangementene under årets Kåkånomics-festival i Stavanger, var et smultringøkonomi-seminar: Under ledelse av Rieta Aliredjo fra Amsterdam, diskuterte represententanter for lokalpolitikk, næringsliv, organisasjonsliv og alminnelig interesserte innbyggere om, og i så fall hvordan, smultringmodellen kan tas i bruk som kompass for utviklingen i Stavanger (vil du vite mer om smultringøkonomi, kan du lytte til episode 6).

Vi fikk en kort prat med Aliredjo om seminaret og hva hun håper det kan føre til for Stavanger. I tillegg snakket vi med Marie Indrelid Winsvold (bildet) fra Hav eiendom om hvordan hennes selskap bruker smultringøkonomi-modellen i praksis i sitt utviklingsprosjekt på Grønlikaia i Oslo.

(Og er du interessert i smultringbyen Stavanger, er det opprettet en Facebook-gruppe i forbindelse med seminaret: Stavanger Doughnut nettverk.)

Lytt til episoden her

Alle foto: Kjerstin Gjengedal