Betydningen av å reparere en mobiltelefon (sammen med venner)

Folk, særlig unge folk, er bekymret for fremtiden, viser stadig flere undersøkelser. I en undersøkelse blant 10 000 unge i ti land, som ble publisert tidligere i høst, svarte nesten 60 prosent at de var svært eller ekstremt bekymret på grunn av klimaendringer. Nylig bekreftet en undersøkelse utført av Unicef at også norske barn og unge føler sinne, frykt og håpløshet på grunn av klimaendringene. Og årets utgave av Kantars klimabarometer viser at de yngste aldersgruppene er mer bekymret for klimaendringer og har mindre fremtidstro enn resten av den norske befolkningen.

Bekymring kan være vel og bra hvis den fører til handling, men hva om den bare fører til apati og hjelpeløshet? Hvordan kan vi beholde troen på at det nytter å gjøre noe? Kan vi gjøre opprør mot fremtidsfrykten?

Under årets Kåkånomics i Stavanger fikk vi anledning til å invitere til paneldebatt for å diskutere dette spørsmålet. Debatten gikk for åpen scene, og panelet besto av Anine Dedekam Moldskred fra Restarters Norway, doktorgradsstipendiat ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, Christian Haugestad, og Anja Bakken Riise, leder i Fremtiden i våre hender. Hør opptak av debatten under:

Foto: Reidun Gjengedal