Betydningen av innovasjon

Hva er innovasjonens plass i økonomifaget? Hva slags økonomiske teorier trenger vi for å beskrive ulike former for innovasjon på en god måte? Hvorfor får så mange innovative løsninger aldri gjennomslag? Og ikke minst, hvordan kan vi bruke det vi vet om hvordan innovasjon skjer, til å omstille samfunnet i grønn og bærekraftig retning?

I episode 24 diskuterer vi disse spørsmålene med et panel bestående av Erik Reinert, Taran Thune og Ellen Stenslie. Episoden er et opptak fra lanseringsarrangementet for boken «Økonomisk tenkning. Bidrag til mangfold i økonomifaget», som gikk av stabelen på Kulturhuset i Oslo den 10. februar 2022 i et samarbeid mellom organisasjonen Rethinking Economics Norge (som står bak bokutgivelsen) og podkasten Alternativ økonomi.

Samtalen du hører i denne episoden, er den andre av to debatter fra bokslippet. Den første av disse, hvor tre av forfatterne bak boken går nærmere inn på de teoretiske retningene feministisk, økologisk og institusjonell økonomi, hører du i episode 23.

Foto: Riccardo Annandale/Unsplash