Lokal valuta: Gammel idé på nye måter

I 1934 møttes en håndfull kjøpmenn i Zürich i Sveits, for å diskutere hvordan bedriftene deres kunne overleve den økonomiske krisen, hvor penger var mangelvare og investeringer var umulig. De etablerte sin egen kriseløsning, et system for gjensidig kreditt som fikk navnet WIR (som betyr Wirtschaftsring, eller økonomikooperativ, men også ‘vi’). WIR fikk banklisens et par år seinere, og er i dag en selvsagt del av den sveitsiske økonomien, med hovedkvarter i Basel (toppbilde). Kommunikasjonssjef i WIR bank, Volker Strohm, forteller at WIR i dag har fått en tilleggsfunksjon som et symbol for «sveitsiskhet» og regionale verdikjeder. WIR er dermed også et eksempel på en alternativ valuta som har overlevd og er funksjonell mange år etter etableringen.

I første episode hørte vi litt om lokale valutaer og hva som kan være grunnene til at man eksperimenterer med dem. Blant annet fikk vi høre noen erfaringer fra organisasjonen Bristol Pound i England. Men det europeiske landet som har flest eksperimenter med lokal valuta i dag, er Frankrike. Én grunn til det, kan være at alternative valutaer er regulert i lovverket, og møter velvilje hos mange politikere. Økonomiprofessor Jérôme Blanc (bildet), som forsker på lokale og komplementære valutaer, forteller mer om denne moderne franske bølgen i dagens episode.

Både på 1930-tallet og i dag er det økonomiske kriser som er bakgrunnen for at folk eksperimenterer med lokale valutaer. Men der 30-tallets krisevalutaer var midlertidige erstatninger for den offisielle valuten, er dagens eksperimenter ment som langsiktige, komplementære løsninger. Men kan de også hjelpe lokalsamfunn i krisetider? Mye av teorien bak lokale valutaer handler om hvordan de kan spille en rolle i å gjøre lokalsamfunn mer motstandsdyktige mot globale sjokk i økonomien, samtidig som de kan stimulere til grønnere og mer sosiale lokale økonomier. Men de fleste slike eksperiment er forholdvis nye og strever fortsatt med å finne sin plass og sin form. Kanskje vil koronapandemien verden står midt oppe i når dette skrives, vise om disse eksperimentene har noe for seg.

(Alle foto: Kjerstin Gjengedal)