Mindre ulikhet med arbeidereierskap

Jobber du i en bedrift, er sjansen stor for at du jobber for at noen andre skal tjene (enda mer) penger. Men noen av oss eier sin egen arbeidsplass, og jobber derfor for seg selv. Det er ingen andre, hverken navngitte og kjente eiere, eller ukjente investorer og aksjeeiere, som får det overskuddet du er med å lage. I stedet er det du selv, sammen med de andre på arbeidsplassen, som kan bestemme hvordan overskuddet skal brukes. Eller, i dårlige tider, være med i beslutningen om hvordan bedriften skal håndtere den situasjonen.

I Norge er IT-selskapet Kantega en slik bedrift. Fra de opprinnelige 40 ansatte i oppstarten i 2003 til dagens 150 medarbeidere har alle et eierskap i bedriften. Nyansatte blir likeverdige eiere i løpet av de tre første årene, og gunstige låneordninger gjør det mulig å bli eier også uten oppspart egenkapital. De siste årene har bedriften gått bra, og overskuddet fordeles til alle de ansatte i stedet for å gjøre én eller noen får store eiere enda rikere.

For den britiske farmasikjeden Green Light Pharmacy er nettopp dette et viktig prinsipp. John Foreman, en av de to som grunnla apoteket, forteller at han tjener mindre enn tidligere medstudenter som også har egne bedrifter. Men ved å gjøre det, deles pengene på flere slik at flere får muligheten til å jobbe seg ut av dårlige økonomiske kår. Selv en relativt fattig deltidsarbeider kan slik få råd til å kjøpe sin egen bolig etter noen år i jobb.

Nå som koronapandemien har satt tydelige spor i verdensøkonomien, har vi en unik mulighet til rette opp i noe av den urettferdige fordelingen av økonomiske ressurser. Eksemplene over, som du kan høre mer om i episode fem, viser hvordan flere kan få del i økonomiske oppgangstider. Det skjer som et resultatet av større demokrati på arbeidsplassen, hvor det å kunne være med å bestemme hvordan bedriften skal styres rett og slett er en del av jobben (noe vi også snakket om i episode to av podkasten). Mulighetene et slikt medarbeiderstyre gir, ga Håvard Lundberg i norske Analyse & Tall et annet eksempel på i Harvest tidligere i år. Det er ingen rask løsning for å unngå kriser i fremtiden, men det kan gjøre oss mindre sårbare ved kommende kriser. Kanskje vi rett og slett bør ta det noe radikale skrittet som John Foreman foreslår i episoden; å gjøre medarbeidereierskap lovpålagt?

I vår har for øvrig Lars Peder Nordbakken (økonom i Civita) og Joakim Møllersen (redaktør i Radikal portal) har hatt en meningsutveksling gående om arbeiderstyrte bedrifter. Den finner du i lenkene under:

Hva betyr det å kreve et nytt økonomisk system?

Civitas trangsynte forsvar for kapitalismen: Tilbake til fortida eller fast i nåtida

Møllersen skyter til side for målet i systemdebatten

Arbeiderstyre og det nye økonomiske systemet

I sneglefart mot arbeiderkollektivet

Når argumentet mot mer demokrati er en død diktator