En verden bortenfor vekst

Sommeren 2020 publiserte flere norske aviser et opprop for systemendring, som var underskrevet av en rekke kjente profiler og organisasjoner i det norske samfunnet. Oppropet var en kritikk av et økonomisk system som fører til miljøødeleggelser, ulikhet og overforbruk av ressurser, og et ønske om en nasjonal debatt eller i idedugnad for et bedre system, foran stortingsvalget neste år.

Oppropet fikk ikke mye gehør hos regjeringspartiene, og det er kanskje ikke så rart. For regjeringen hadde tross alt allerede gjort det klinkende klart, i forbindelse med framleggingen av Klimakur 2030, at det ikke er aktuelt å innføre noen klimatiltak som kan komme i konflikt med økonomisk vekst. Og dermed kunne det kanskje se ut som om debatten aktørene bak oppropet ønsket seg, var kvalt ved fødselen.

Men internasjonalt er denne debatten godt i gang. Det siste tiåret har vi fått stadig mer forskning, både på ødeleggelsene våre økonomiske aktiviteter fører til, og hvilke mulige løsninger som finnes. Og en mengde grasrotorganisasjoner har vokst fram for å sette disse løsningene ut i livet.

En av de som er engasjert i denne debatten, er Dr. Jason Hickel (bildet). Han er økonomisk antropolog, bor i London og forsker på global økonomisk ulikhet og på økologisk økonomi.

Hickel underviser ved London School of Economics og ved Goldsmiths, University of London, er involvert i kampanjen for en «ny grønn giv» for Europa og har vært med på å utvikle indeksen «Sustainable Development Index«. Nylig publiserte han boken «Less is More: How Degrowth Will Save The World«, som er en gjennomgang av nyere forskning på «degrowth» (som ofte kalles motvekst eller nedvekst på norsk), og som peker ut mulige veier ut av et vekstfokusert økonomisk system.

Jason Hickel har tidligere påpekt at den såkalte nordiske modellen, som har vært ekstremt vellykket når det gjelder å skape gode liv for innbyggerne i de nordiske landene, også har en mørk side i form av ressursoverforbruk og miljøødeleggelser som andre mennesker andre steder i verden betaler prisen for.

I forbindelse med utgivelsen av «Less is more», fikk vi muligheten til å be ham utdype litt hva som ligger i hans kritikk av den nordiske modellen, og hvordan han ser for seg at motvekst kan redde verden. Samtalen kan du lytte til under!

En kommentar om “En verden bortenfor vekst

Kommentarer er stengt.